10 jaar FRAGMA13

Het begon allemaal in 2012 wanneer 8 vrienden, 8 fotografen, besloten om hun creativiteit te bundelen en te delen met anderen. Het was allemaal zeer spannend…

Hoe doen we dat op een goede manier? Wat hebben we nodig? Aan welke eisen moeten we voldoen als club?

Na een grondige voorbereiding besloten we op 13 juli 2012 om de fotoclub met als naam FRAGMA13 op te richten. Het was een vrijdag de 13de om nooit te vergeten. De naam van de club verwijst niet alleen naar de oprichtingsdatum maar ook naar de fotografie-term “diafragma”.

Naast alle activiteiten rond ons 10-jarig bestaan hebben we ook een fotoboek samengesteld die u een unieke inkijk geeft in wie FRAGMA13 is aan de hand van interviews maar vooral aan de hand van foto’s.

Een extract uit het boek kan u hieronder terugvinden:

Inspraak boven alles

“Elk jaar in november organiseren we een tentoonstelling in kasteel Cortewalle. Dat is ons belangrijkste evenement, waarmee we ook telkens ons werkjaar afsluiten. Bij die expo hanteren we het My Space-principe: elk lid krijgt een stukje van de ruimte en doet daarmee wat die wil. Bij FRAGMA13 vinden we eigen inbreng enorm belangrijk. We laten de nodige ruimte voor creativiteit en werken bewust zonder strakke richtlijnen. We stoppen fotografie niet in een hokje en staan open voor innovatie en verbetering.”

“Het bestuur legt geen regels op, maar bewaakt de vrijheid die we zo hoog in het vaandel dragen”

“Het bestuur van de club legt de leden geen regels op. Onze taak is net om die vrijheid die we zo hoog in het vaandel dragen te bewaken. Wij zijn vooral een aanspreekpunt – voor de leden, maar ook voor externen – en bekommeren ons om het praktische en organisatorische luik. We zorgen ervoor dat onze leden hun werk kunnen tentoonstellen en kunnen deelnemen aan uitstappen die ze individueel minder snel zouden doen. Kortom: wij voorzien hen van de tijd, de ruimte en het kader om hun hobby ten volle te kunnen uitoefenen.”

In 2022 vierden we ons jubileumjaar met