Disclaimer

Website: www.fragma13.be en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: FRAGMA13 de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • FRAGMA13 werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • FRAGMA13 geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • FRAGMA13 biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • FRAGMA13 is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • FRAGMA13 verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • FRAGMA13 kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • FRAGMA13 zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. FRAGMA13 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;
  • Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op om het even welke wijze zonder voorafgaande schriftelijke toelating van FRAGMA13.
  • FRAGMA13 houdt rekening met de privacyregels volgens de geldende GDPR. Indien u van mening bent dat het portretrecht werd geschonden, neem dan contact op met FRAGMA13 via de contactpagina op deze website.